228/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 40 §:n nojalla:

1 §

Tämä asetus koskee lastenhoitotarvikkeita ja leluja.

Lastenhoitotarvikkeella tarkoitetaan tuotetta, jonka on tarkoitus helpottaa lasten nukkumista tai rentoutumista taikka lasten hygieniaa tai syöttämistä taikka auttaa lasta imemään.

Lelulla tarkoitetaan tuotetta, joka on suunniteltu tai selvästi tarkoitettu alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin siten kuin lelujen turvallisuudesta annetussa laissa (287/1997) säädetään.

Asetusta ei sovelleta tutkimustoimintaan, kehitystyöhön ja analyysitarkoituksiin eikä vientiin Euroopan yhteisön ulkopuolelle.

2 §

Lastenhoitotarvikkeissa tai leluissa ei saa käyttää aineena eikä valmisteen ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin massasta yhtä tai useampia seuraavista ftalaateista:

- di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)

- dibutyyliftalaatti (DBP)

- butyylibensyyliftalaatti (BBP).

3 §

Lastenhoitotarvikkeissa tai leluissa, jotka voidaan panna suuhun, ei saa käyttää 2 §:ssä mainittujen ftalaattien lisäksi aineena eikä valmisteen ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin massasta yhtä tai useampia seuraavista ftalaateista:

- di-isonyyliftalaatti (DINP)

- di-isodekyyliftalaatti (DIDP)

- di-n-oktyyliftalaatti (DNOP).

4 §

Lastenhoitotarvikkeita tai leluja, joiden ftalaattipitoisuus ylittää 2 tai 3 §:ssä säädetyn konsentraatiotason, ei saa saattaa markkinoille.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan eräitä ftalaatteja koskevista rajoituksista alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa suuhunpantavissa lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa (919/1999) 23 päivänä syyskuuta 1999 annettu valtioneuvoston päätös.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/84/EY (32005L0084); EUVL N:o L344, 27.12.2005, S.0040-0043

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.