227/2006

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1080/2002) 3 § seuraavasti:

3 §
Tietojen saanti

Lääkehoidon kehittämiskeskuksella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä seuraavat tiedot silloin kun ne ovat välttämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi:

1) Lääkelaitokselta lääkevalmisteiden valvonnan yhteydessä sille luovutetut tai siellä syntyneet tiedot;

2) Lääkkeiden hintalautakunnalta lääkevalmisteen peruskorvattavuutta ja erityiskorvattavuutta koskevien tehtävien hoitamisen yhteydessä sille luovutetut tai siellä syntyneet tiedot;

3) Kansaneläkelaitokselta lääkkeiden määräämistä ja korvaamista koskevat tilastotiedot; sekä

4) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselta tilastotiedot.

Lääkehoidon kehittämiskeskus ei saa luovuttaa tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaessaan saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2006.

HE 163/2005
StVM 1/2006
EV 7/2006

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.