225/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista 21 päivänä heinäkuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (604/2005) 2 § ja liite 2 sekä

lisätään 5 §:ään uusi 4 momentti sekä uusi 6 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tilatukijärjestelmällä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, III osastossa tarkoitettua tukijärjestelmää;

2) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

3) komission asetuksella III neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annettua komission asetusta (EY) N:o 1973/2004;

4) kesannointioikeudella tilatukiasetuksen 53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tukioikeutta;

5) kesannointivelvollisuudella komission asetuksen II 32 artiklan mukaista maankäyttöä;

6) kasvipeitteisellä kesannolla velvoitekesantolohkoa, joka on viherkesantoa, luonnonvaraisten eläinten ruokintaan tarkoitettua kesantoa (riistakesanto), maiseman monipuolisuuden edistämiseen tarkoitettua kesantoa (maisemakesanto) tai non food -kesantoa;

7) kesannointioikeuskelpoisella maalla tilatukiasetuksen 54 artiklan 2 kohdassa säädettyä tilan maatalousalaa;

8) viitejaksolla tilatukiasetuksen 38 artiklassa tarkoitettua kautta;

9) tukialueella tilatukiasetuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua aluetta, joka määritellään tässä asetuksessa.

5 §
Kesannointioikeudet ja kesannointivelvoite

Avo- ja sänkikesanto voidaan päättää kylvämällä kesannolle 15 päivästä heinäkuuta alkaen ympäristösuojelusyistä yksi- tai monivuotisia nurmisiemeniä tai nurmisiemenseosta, jonka satoa ei korjata kylvövuonna. Mahdollinen muokkaus tai kasvuston hävittäminen tulee tapahtua mahdollisimman myöhään syksyllä tai seuraavana keväänä. Kylvämistä edeltävät toimenpiteet, kuten muokkaus ja lannoitus, voidaan aloittaa ennen 15 päivää heinäkuuta kylvettäessä seuraavan vuoden sadonkorjuuta varten.

6 a §
Raaka-aineen käyttö polttoaineena tilalla

Viljelijä voi käyttää CN-koodiin 1205 10 90 kuuluvaa rypsiä ja rapsia polttoaineena maatilansa lämmityksessä sekä energian tai biopolttoaineiden tuotantoon tilallaan siten, kuin siitä säädetään komission asetuksen III 25 artiklassa energiakasvien tuen osalta ja 146 artiklassa kesannoidun maan käytöstä raaka-aineiden tuottamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Michael Nylund

Liite 2

TILATUKIALUEESEEN B―C1 kuuluvat A-tukialueen saaristoalueet

Alla mainituista kunnista seuraavat alueet:

Dragsfjärd Kagsjäla, Kasnäs ja Lövö sekä entinen Hiittisten kunta

Halikko Luotsisaari, Vartsalansaari ja Angelansaari sekä Kemiönsaaresta Halikon kuntaan kuuluva osa

Inkoo Lövö, Orslandet, Storramsjö ja Älgsjölandet

Kaarina Jauhosaari

Lemu Matalluoto

Naantali Lapilan saari

Parainen Attu, Björkholm, Heisala, Jermo, Kuggö, Mielisholm, Sorpo ja Tammo

Pernaja Byön, Killingö, Käldö, Sondarö ja Våtskär

Piikkiö Jauhosaari

Porvoo Pikku-Pellinki, Suur-Pellinki ja Sundö

Sauvo Österö

Särkisalo Pettu ja Ulkoluoto

Turku Kulho

TILATUKIALUEESEEN C2―C4 kuuluvat C1-tukialueen saaristoalueet

Alla mainituista kunnista seuraavat alueet:

Enonkoski Ihamaniemi

Hankasalmi Paanalan ja Tuomarin saaret

Heinävesi Hentulan- ja Viitasaari sekä Luutsalon saari

Joroinen Kostosaari

Kangaslampi Ruotimo

Kerimäki Kokkosaari, Välisaari, Hevos- ja Vehkasalon saaret

Kesälahti Suitsansaari ja Suursaari

Korpilahti Jänissaari, Kilvensalo ja Rutaniemi

Kuopio Kortelan saari, Papin-, Säyneen-, Viita- ja Vaajasalon saaret

Leppävirta Hietasaari, Tervassalon saari, Timonsalo ja Vilponsaari

Liperi Karjalan-, Karhun-, Kuus-, Lapin-, Matin-, Pesolan-, Rauan- ja Suursaari

Maalahti entisen Bergön kunnan alue

Maksamaa kunnan mantereen ulkopuoliset alueet

Mikkeli Paajalansaari ja Papinsaari

Mustasaari Björköby ja Replot

Punkaharju Pöllänsaari

Puumala Heinäsensaari, Kurjensalo, Konninsalo, Lieviskä, Liimattala, Lintusalo, Niinisaari, Partalansaari, Rokansaari ja Viitasaari

Rantasalmi Hevossalo, Kuokansaari ja Pikontaipaleen tila

Ristiina Harapansalo, Kaijatsaari ja Kaita

Ruovesi Jaakonsaari

Savonlinna Ahvion-, Kesamon-, Kokon-, Kongon-, Laukan-, Liiston-, Muhan-, Pesolan-, Pietolan-, Rito- ja Tuohisaari, Kiviapaja sekä Mikkolanniemi

Sulkava Vekaransalmen takainen alue

Suomenniemi Salosaari

Suonenjoki Ärjänsaari

Taipalsaari Kyläniemi, Iso- ja Pieni Jänkäsalo

Teuva Honka- ja Pulkkilansaari

Vilppula Teerisaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.