221/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan väliaikaisesti asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 16 päivänä helmikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2006) 7 luvun otsikko, ja

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 7 a luku seuraavasti:

7 luku

Energia-avustukset muille kuin pientaloille


7 a luku

Energia-avustukset pientaloille

23 a §

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulla avustuksella voidaan tukea enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittäviin asuinrakennuksiin tehtäviä laiteinvestointeja siinä yhteydessä, kun asuinhuoneiston pääasialliseen lämmitykseen tarkoitettu lämmitysjärjestelmä uusitaan:

1) liittämällä asuinhuoneisto kauko- tai aluelämmitykseen;

2) rakentamalla pelletti- tai muu puulämmitysjärjestelmä;

3) rakentamalla maalämpöpumppujärjestelmä; tai

4) uusimalla öljylämmitys järjestelmällä, jossa on aurinkokerääjä.

Avustusta voidaan myöntää myös kaukolämmön liittymismaksuun, kun asuinhuoneiston lämmitysjärjestelmä uusitaan 1 momentin 1 kohdan mukaisesti.

Avustusta voidaan myöntää myös aurinkokerääjän hankintakustannuksiin, jos aurinkokerääjä liitetään muuhun lämmitysjärjestelmään.

23 b §

Edellä 23 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna toimenpiteenä ei pidetä pelkän öljykattilan öljypolttimen korvaamista pelletin käyttöön soveltuvalla polttimella.

Edellä 23 a §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen yhteydessä tehtävien laiteinvestointien avustaminen edellyttää, että järjestelmä koostuu sellaisista laitteista, jotka on tarkoitettu aurinkoenergian ja öljylämmityksen yhdistämiseen.

23 c §

Korjausavustuslain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisilla uusiutuvan energian käyttöönottoa tukevilla toimilla tarkoitetaan 23 a §:n 1 momentin 2―4 kohtien ja 23 a §:n 3 momentin mukaisia toimenpiteitä.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.