218/2006

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 18 §:n muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä,

muutetaan sotilas- ja palvelusarvoista 17 päivänä maaliskuuta 2000 annetun asetuksen (283/2000) 18 §, seuraavasti:

18 §

Pääesikunta vahvistaa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 5 §:ssä tarkoitetussa kriisinhallintaorganisaatiossa palvelevien palvelusarvot. Palvelusarvon antaa mainitun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu tehtävään määräävä viranomainen.

Kriisinhallintajoukon komentaja voi lisäksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa tarkoitetun palvelussuhteen ajaksi antaa reserviin kuuluvalle hänelle 1 momentin mukaisesti vahvistettua varsinaista palvelusarvoaan ylemmän miehistön tai aliupseerin palvelusarvon.

Yhdistyneiden Kansakuntien kriisinhallintatehtävässä tai muussa ulkomaanpalveluksessa sotilastehtävässä palvelevalle, jonka palvelussuhteeseen ei sovelleta 1 momentissa mainittua lakia, voidaan palveluksen ajaksi antaa palvelusarvona hänen varsinaista sotilasarvoaan ylempi sotilasarvo.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.