210/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimi n:o antopäivä voimaantulo
MMM:n asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta1 27/06 21.3.2006 1.4.2006-30.6.2006
MMM:n asetus siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta 28/06 21.3.2006 1.4.2006-30.6.2006
MMM:n asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta2 29/06 21.3.2006 1.4.2006-toistaiseksi

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetukset on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

1 Neuvoston direktiivi 2002/57/EY (32002L0057); EYVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 74
2 Neuvoston direktiivi 2002/53/EY (32002L0053); EUVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 1
Neuvoston direktiivi 2002/55/EY (32002L0055); EUVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 33
Komission direktiivi 2003/90/EY (32003L0090); EUVL N:o L 254, 8.10.2003, s. 7
Komission direktiivi 2003/91/EY (32003L0091); EUVL N:o L 254, 8.10.2003, s. 11
Komission direktiivi 2005/91/EY (32005L0091); EUVL N:o L 331, 17.12.2005, s. 24

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2006

Osastopäällikkö
Matti Aho

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.