182/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2006

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 annetun Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 52/2006, jäljempänä vuoden 2006 Itämeren kiintiöasetus, liitteissä II ja III tarkoitettuja toimenpiteitä sekä kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta annetussa Euroopan unionin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2187/2005, jäljempänä Itämeren tekninen asetus, tarkoitettuja lajittelemattomien saaliiden purkamista koskevia rajoituksia.

Tätä asetusta sovelletaan Suomen lipun alla purjehtiviin ja Suomen kalastusalusrekisteriin rekisteröityihin kalastusaluksiin, ei kuitenkaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen rekisteröimiin kalastusaluksiin. Edellä esitetystä poiketen 4 ja 6 §:ää sovelletaan kaikkiin yhteisön kalastusaluksiin.

Tätä asetusta ei sovelleta kalastukseen Ahvenanmaan vesillä eikä turskasaaliiden ja lajittelemattomien saaliiden purkamiseen Ahvenanmaan satamiin.

2 §
Pyyntiponnistusrajoitukset

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut Suomen lipun alla purjehtivat ja Suomen kalastusalusrekisteriin rekisteröidyt alukset eivät saa kalastaa trooleilla, nuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on yhtä suuri tai suurempi kuin 90 millimetriä, taikka pohjaan lasketuilla tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on 90 millimetriä tai suurempi, taikka pohjasiimoilla vuoden 2006 Itämeren kiintiöasetuksen liitteen II 1 kohdassa mainittujen ajankohtien lisäksi seuraavilla Itämeren ICES-osa-alueilla seuraavina aikoina:

1) ICES-osa-alueet 22–24:

a) 8.6. – 14.6.; ja

b) 9.12.–31.12.

2) ICES-osa-alueet 25–27:

a) 10.4. – 16.4.;

b) 11.6. – 14.6.; ja

c) 16.12. – 31.12.

3 §
Erityislupa turskan kalastukseen Itämerellä

Suomen lipun alla purjehtivien ja Suomen kalastusalusrekisteriin rekisteröityjen alusten turskan kalastaminen Itämerellä on sallittu ainoastaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen myöntämällä erityisluvalla. Vuotta 2006 koskeva uusi erityislupa on haettava viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2006. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt vuotta 2006 koskevat erityisluvat jäävät voimaan, eikä luvanhaltijoiden tarvitse hakea sanottua vuotta koskien uusia lupia.

Erityislupa voidaan myöntää korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

4 §
Nimetyt turskasaaliin purkusatamat

Yli 750 kilon turskasaaliiden purkaminen on sallittua ainoastaan seuraavissa Suomen purkusatamissa:

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Öskata Nämpnäs;

2) Kaskinen.

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Reposaari;

2) Rauma;

3) Suukari Uusikaupunki;

4) Tuomarainen Taivassalo;

5) Käldinge Nauvo;

6) Kasnäs Dragsfjärd.

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Hanko;

2) Helsinki;

3) Valko Loviisa.

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Kuusinen Kotka.

5 §
Ennakkoilmoitus

Vuoden 2006 Itämeren kiintiöasetuksen liitteen III kohdassa 2.4.1 tarkoitettu ilmoitus tehdään siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, joka on myöntänyt 3 §:ssä mainitun erityisluvan tai rannikkoradioasema Turku Radiolle.

Ennakkoilmoituksen on sisällettävä edellä mainitun liitteen 2.4.1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi aluksen nimi ja yhteystiedot.

6 §
Nimetyt lajittelemattoman saaliin purku- satamat

Kokonaispituudeltaan yli 15 metristen alusten lajittelemattomien saaliiden purkaminen on sallittu ainoastaan seuraaviin purkusatamiin:

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Ajos Kemi;

2) Simoniemi Simo.

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Vatunki Kuivaniemi;

2) Kiviniemi Haukipudas;

3) Riutunkari Oulunsalo;

4) Marjaniemi Hailuoto;

5) Varessäikkä Siikajoki;

6) Lapaluoto Raahe;

7) Elävisluoto Pyhäjoki;

8) Konikarvo Kalajoki.

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Himanka;

2) Klobbskata Mustasaari;

3) Vaasa;

4) Bergö Maalahti;

5) Kaskinen.

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Reposaari;

2) Rauma;

3) Suukari, Hepokari Uusikaupunki;

4) Laupunen, Vuosnainen Kustavi;

5) Tuomarainen Taivassalo;

6) Käldinge Nauvo;

7) Kasnäs Dragsfjärd.

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Baggö, Sommarö Tammisaari;

2) Inkoo;

3) Helsinki;

4) Valko Loviisa.

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Kuusinen Kotka;

2) Keihässalmi Pyhtää.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan turskan kalastuksen erityisluvasta, lajittelemattoman saaliin purkamisesta ja nimetyistä satamista 18 päivänä toukokuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (317/2005).

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.