176/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehujen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMa rehujen valvonnan järjestämisestä 3/06 2.3.2006 15.3.2006

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

Komission direktiivi71/250/ETY; (31971L0250); EYVL N:o L 155, 12.7.1971, s. 13
Komission direktiivi71/393/ETY; (31971L0393); EYVL N:o L 279, 20.12.1971, s. 7
Komission direktiivi72/199/ETY; (31972L0199); EYVL N:o L 123, 29.5.1972, s. 6
Komission direktiivi73/46/ETY; (31973L0046); EYVL N:o L 83, 30.3.1973, s. 21
Komission direktiivi73/47/EY; (31973L0047); EYVL N:o L 83, 30.3.1973, s. 35
Komission direktiivi76/371/ETY; (31976L0371); EYVL N:o L 102, 15.4.1976, s. 1
Komission direktiivi76/372/ETY; (31976L0372); EYVL N:o L 102, 15.4.1976, s. 8
Komission direktiivi78/633/ETY; (31978L0633); EYVL N:o L 206, 29.7.1978, s. 43
Komission direktiivi81/715/ETY; (31981L0715); EYVL N:o L 257, 10.9.1981, s. 38
Komission direktiivi84/4/ETY; (31984L0004); EYVL N:o L 15, 18.1.1984, s. 28
Komission direktiivi84/425/ETY; (31984L0425); EYVL N:o L 238, 6.9.1984, s. 34
Komission direktiivi92/89/ETY; (31992L0089); EYVL N:o L 344, 26.11.1992, s. 35
Komission direktiivi92/95/ETY; (31992L0095); EYVL N:o L 327, 13.11.1992, s. 54
Komission direktiivi93/28/ETY; (31993L0028); EYVL N:o L 179, 22.7.1993, s. 8
Komission direktiivi93/70/ETY; (31993L0070); EYVL N:o L 234, 17.9.1993, s. 17
Komission direktiivi93/117/EY; (31993L0117); EYVL N:o L 329, 30.12.1993, s. 54
Komission direktiivi94/14/EY; (31994L0014); EYVL N:o L 94, 13.4.1994, s. 30
Komission direktiivi98/64/EY; (31998L0064); EYVL N:o L 257, 19.9.1998, s. 14
Komission direktiivi98/68/EY; (31998L0068); EYVL N:o L 261, 24.9.1998, s. 32
Komission direktiivi98/88/EY; (31998L0088); EYVL N:o L 318, 27.11.1998, s. 45
Komission direktiivi 1999/27/EY; (31999L0027); EYVL N:o L 118, 6.5.1999, s. 36
Komission direktiivi 1999/76/EY; (31999L0076); EYVL N:o L 207, 6.8.1999, s. 13
Komission direktiivi 1999/79/EY; (31999L0079); EYVL N:o L 209, 7.8.1999, s. 25
Komission direktiivi 2000/45/EY; (32000L0045); EYVL N:o L 174, 13.7.2000, s. 32
Komission asetus (EY) N:o 213/2001; (32001R0213); EYVL N:o L 37, 7.2.2001, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (32002R0178); EYVL N:o L 031, 1.2.2002, s. 1
Komission direktiivi 2002/70/EY; (32002L0070); EYVL N:o L 209, 6.8.2002, s. 18
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 (32004R0882); EUVL N:o L 165, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2005/6/EY; (32005L0006); EUVL N:o L 24, 27.1.2005, s. 33
Komission direktiivi 2005/7/EY, (32005L0007); EUVL N:o L 27, 29.1.2005, s. 41
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005 (32005R0183); EUVL N:o L 35, 8.2.2005, s. 1

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Marja Savonmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.