173/2006

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Firenzessä 20 päivänä lokakuuta 2000 tehty Eurooppalainen maisemayleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 4 päivänä lokakuuta 2005 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 25 päivänä marraskuuta 2005 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 16 päivänä joulukuuta 2005, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 25 päivänä marraskuuta 2005 annettu laki (922/2005) tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 14/2006)

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Hannes Manninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.