164/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä huhtikuuta 2005 nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2005) 8 ja 9 § seuraavasti:

8 §
Nurmikasvien siementuotannon kansallinen tuki

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa enintään seuraavilta tuotantoaloilta:

Kasvilaji ha
puna-apila 620
timotei 5 000
nurminata 1 200
koiranheinä 30
englanninraiheinä 160

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea maksetaan enintään seuraavassa taulukossa esitetyt määrät tukiyksikkökertoimen mukaiselle osuudelle tuen hakijan tukeen oikeuttavasta pinta-alasta.

Kasvilaji euroa/ha tukiyksikkökerroin
tukialueet tukialueet
A ja B C1―C4
puna-apila 345 454 1,00
timotei 115 227 0,97
nurminata 122 269 0,74
koiranheinä 227 336 1,00
englanninraiheinä 294 403 1,00
9 §
Viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki

Viljakasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 100 000 tonnista siemenliikkeeseen toimitetusta sertifiointivaatimukset täyttävästä ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006 sertifioidusta kylvösiemenestä.

Tuki on enintään 25,23 euroa tonnilta kylvösiemenestä.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tukikelpoinen siemenmäärä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, tukea voidaan myöntää enintään tukiyksikkökertoimella ilmoitetulle osuudelle tukeen oikeuttavien tukiyksiköiden määrästä.

Tukiyksikkökerroin on 0,80.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.