162/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Yleistä

Valtion vuoden 2006 talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettuja varoja saadaan käyttää maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna muuna kansallisena tukena enintään 1,0 miljoonaa euroa maatalousyrittäjille vuodelta 2006 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavaan tukeen sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen hakeminen ja maksaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea haetaan kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksesta, joka päättää tuen määrästä, myöntämisestä ja maksamisesta. Maksatuksissa käytetään vuoden 2006 momenttia 30.20.40 sekä tukikoodia 2520. Tukivuodeksi merkitään 2006 vuonna 2006 suoritetuista opinnoista ja 2005 vuonna 2005 suoritetuista opinnoista.

3 §
Oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito

Tässä asetuksessa tarkoitetun tuen hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, maksetun tuen takaisinperinnän, valvonnan ja salassapitovelvollisuuden osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.