160/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Valenciassa 22 päivänä huhtikuuta 2002 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välillä tehty Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 9 päivänä maaliskuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä huhtikuuta 2004 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 27 päivänä huhtikuuta 2004, on voimassa 1 päivästä syyskuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2004 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (253/2004) tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 12/2006)

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.