158/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1105/2000) liite 1:n 1, 6.2, 6.3, 8, 9 ja 11 kohta sekä liite 2:n 1―3, 5 ja 6 kohta, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta asetuksessa 626/2005, 6.2, 6.3, 8 ja 11 kohta sekä liite 2:n 1―3, 5 ja 6 kohta asetuksessa 223/2005, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2006 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2006 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.