156/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1103/2000) liite 1:n 5.4 kohta,

muutetaan liite 1:n 1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1 ja 5.6 kohta sekä liite 2:n 1―3, 5 ja 6 kohta sellaisina kuin ne ovat liite 1:n 1 kohta asetuksessa 625/2005, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1 ja 5.6 kohta sekä liite 2:n 1―3 ja 6 kohta asetuksessa 221/2005 ja liite 2:n 5 kohta asetuksessa 1022/2005, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2006 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2006 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.