143/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään patenttilain muuttamisesta 18 päivänä marraskuuta 2005 annetun lain (896/2005) voimaantulosäännöksen 1 momentin nojalla:

1 §

Patenttilain muuttamisesta 18 päivänä marraskuuta 2005 annetun lain (896/2005) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 8 b ja 8 c §, 27 §:n 1 momentti, 29 ja 35 §, 36 §:n 2 momentti, 38 §:n 1 ja 3 momentti, 41 §:n 2 momentti, 60 §:n 2 momentti, 70 l §:n 2 momentti, 70 m §:n 1 momentti, 70 n §:n 2 momentti sekä 71 a § tulevat voimaan ja 27 §:n 2 momentti kumoutuu 6 päivänä maaliskuuta 2006.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2006.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Heli Siukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.