142/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus patenttilakisopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 1 päivänä kesäkuuta 2000 tehty patenttilakisopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 14 päivänä lokakuuta 2005 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä marraskuuta 2005 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan huostaan 6 päivänä joulukuuta 2005, tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Patenttilakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä marraskuuta 2005 annettu laki (895/2005) tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 7/2006)

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.