90/2006

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

Yleistä
1 §

Valtion vuoden 2006 talousarviossa momentilla 33.32.37 myönnetty määräraha käytetään valtionavustuksen maksamiseksi alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien ja kuntayhtymien mielenterveyttä ylläpitävien ja mielenterveysongelmia ehkäisevien palvelujen kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa käytetään rikosten esitutkintaan liittyvien lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin.

2 §

Avustus myönnetään hakemuksesta sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle käytettäväksi sairaanhoitopiirin ja sen alueen kuntien toteuttamiin 1 §:n mukaisiin hankkeisiin. Avustusta ei saa käyttää investointimenoihin.

Avustuksen suuruus on enintään 80 prosenttia avustuksella toteutettavan tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen kehittämisen kustannuksista.

Valtionavustus lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä mielenterveyttä ylläpitävien ja mielenterveysongelmia ehkäisevien palvelujen kehittämiseen
3 §

Valtionavustus jakautuu sairaanhoitopiireittäin seuraavasti:

Helsingin ja Uudenmaan shp 567 057 €
Varsinais-Suomen shp 167 946 €
Satakunnan shp 81 792 €
Kanta-Hämeen shp 64 504 €
Pirkanmaan shp 171 610 €
Päijät-Hämeen shp 77 268 €
Kymenlaakson shp 63 477 €
Etelä-Karjalan shp 44 313 €
Etelä-Savon shp 35 786 €
Itä-Savon shp 20 628 €
Pohjois-Karjalan shp 61 980 €
Pohjois-Savon shp 92 776 €
Keski-Suomen shp 101 753 €
Etelä-Pohjanmaan shp 77 487 €
Vaasan shp 65 501 €
Keski-Pohjanmaan shp 32 821 €
Pohjois-Pohjanmaan shp 173 160 €
Kainuun maakunta 29 625 €
Länsi-Pohjan shp 25 739 €
Lapin shp 44 777 €
4 §

Lääninhallitus myöntää ja maksaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun avustuksen.

Hakemus avustuksen saamiseksi toimitetaan lääninhallitukselle.

5 §

Lääninhallitukset maksavat avustuksen sairaanhoitopiireille. Avustus maksetaan ennakkona kahdessa erässä, ensimmäinen huhtikuussa ja toinen lokakuussa 2006.

Sairaanhoitopiirit maksavat avustuksen kunnille ja muille kuntayhtymille siltä osin kuin ne toteuttavat avustuksen perusteena olevia toimintoja.

6 §

Avustuksen saaja voi käyttää avustusta vuosina 2006 ja 2007.

7 §

Lääninhallitukset laativat sairaanhoitopiireiltä saatujen selvitysten pohjalta raportin 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla avustuksella toteutettujen hankkeiden tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta läänin alueella.

Valtionavustus rikosten esitutkintaan liittyvien lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin
8 §

Yhteensä 2 miljoonan euron valtionavustus kohdennetaan sairaanhoitopiireille rikosten tutkintaviranomaisen tai syyttäjälaitoksen pyynnöstä alle 16-vuotiaalle vuonna 2006 tehtävien oikeuspsykiatristen tutkimusten suhteessa.

9 §

Valtionavustuksen myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus keskussairaaloissa ja muissa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittämistä koskevassa suosituksessa (Stakesin opas nro 55) tarkoitetuissa toimintayksikössä tehtävien oikeuspsykiatristen tutkimusten rahoittamiseen.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee hakiessaan valtionavustusta vuoden 2006 toimintaan ilmoittaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle vuoden aikana käynnistyneet tutkimukset, tutkimusajat ja tutkimusten tekijät.

10 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus maksaa avustukset sairaanhoitopiireille vuoden 2006 aikana

Sairaanhoitopiirit maksavat avustuksen kunnille ja muille kuntayhtymille siltä osin kuin ne ovat toteuttaneet avustuksen perusteena olevia toimintoja.

Erityiset säännökset
11 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuun valtionavustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2006.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.