87/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään päästökauppaan liittyvien ja päästökauppaa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa maakuntalaissa (Ålands författningssamling 2005:60) tarkoitettujen hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa.

2 §

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää maakunnassa sijaitsevista laitoksista ja niille myönnettäviksi ehdotetuista päästöoikeuksista laadittavasta luettelosta sekä luettelon perusteluista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää lisäksi päästöoikeuksien jaosta ja myöntämisestä toiminnanharjoittajille sekä päästöoikeuksien muuttamisesta, tarkistamisesta ja mitätöinnistä.

3 §

Päästökauppalain (683/2004) 5 ja 6 luvussa tarkoitettua rekisteriä ja sen ylläpitoa sekä 7 luvussa tarkoitettua päästöjen tarkkailua ja todentamista koskevia hallintotehtäviä Ahvenanmaan maakunnassa hoitaa Energiamarkkinavirasto.

4 §

Energiamarkkinavirastolle korvataan 3 §:ssä tarkoitettujen Ahvenanmaan maakunnan rekisteriä koskevien hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset siten kuin maakunnan hallitus ja Energiamarkkinavirasto yhdessä sopivat.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2006.

Asetusta sovelletaan maakunnassa 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sen jälkeen käytyyn kasvihuonekaasujen päästökauppaan.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.