77/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta 22 päivänä helmikuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (175/2001) 27 §, seuraavasti:

27 §
Tilanpidon aloittaminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija viimeistään puolen vuoden kuluessa porotalous- tai luontaiselinkeinotilan tai sen osan hallinnan siirtämisestä on ryhtynyt harjoittamaan omaan lukuunsa tilalla porotaloutta tai luontaiselinkeinoa. Hallinnan siirtyessä vaiheittain katsotaan tilanpito aloitetuksi sinä ajankohtana, jona pääosa tilasta on siirtynyt hallintaan.

Aloitustuen myöntämisen edellytyksenä on, että tilanpidon aloittamista seuraavien kahden vuoden jälkeen eloporomäärän tulee olla vähintään puolitoista kertaa suurempi kuin ennen tilanpidon aloittamista ottaen kuitenkin huomioon maa- ja metsätalousministeriön poronhoitolain (848/1990) 21 §:n nojalla vahvistamat suurimmat sallitut osakaskohtaiset poromäärät. Tilanpidon aloittamista seuraavan kahden vuoden jälkeen poromäärän tulee kuitenkin olla vähintään 80.

Aloitustukea muun luontaiselinkeinon kuin porotalouden harjoittamisen perusteella voidaan myöntää, jos elinkeinonharjoittajan luontaiselinkeinosta saadut tulot ovat ennen aloittamista olleet alle 5 900 euroa. Aloitustuen myöntämisen jälkeisinä kolmena seuraavana kalenterivuonna tuen maksamisen edellytyksenä ovat vähintään 8 300 euron suuruiset 4 §:ssä tarkoitetut kokonaistulot. Aloitustukea ei lasketa mukaan edellä mainittuihin tuloihin.

Tukea ei myönnetä henkilölle, jolle on jo aikaisemmin myönnetty vastaavaa tukea tilanpidon aloittamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission asetus (EY) N:o 1/2004; EYVL N:o L 1, 3.1.2004, s. 1.
Tiivistelmä tukijärjestelmästä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.