70/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2006 maksettavan korvauksen perusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä elokuuta 2000 talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituksen kanssa sopimuksen tehneelle talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle valtion varoista palvelujen tarkoituksenmukaisesta tuottamisesta maksettavasta peruskorvauksesta ja lisäkorvauksesta sekä niiden perusteista.

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan valtion vuoden 2006 talousarvioon tätä tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §
Korvausten maksaminen

Kuluttajavirasto maksaa korvaukset talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajana toimivalle kunnalle. Muulle palvelun tuottajalle korvaukset maksaa lääninhallitus.

Peruskorvaus maksetaan maaliskuun loppuun mennessä. Lisäkorvaus maksetaan lääninhallituksen päätöksen mukaisesti yhdessä tai kahdessa erässä joko maaliskuun tai syyskuun loppuun mennessä.

Lääninhallitus toimittaa määrärahan jakoa koskevat tiedot Kuluttajavirastolle maaliskuussa maksettavan erän osalta helmikuun 14. päivään mennessä ja syyskuussa maksettavan erän osalta elokuun 15. päivään mennessä.

3 §
Peruskorvaus

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava peruskorvaus on 0,73 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden.

Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukainen asukasluku peruskorvauksen maksamista edeltävän vuoden alussa.

4 §
Lisäkorvaus

Lisäkorvauksena kohdistetaan lääneihin 428 274 euroa talous- ja velkaneuvonnan kysynnän ja tarpeen sekä neuvojien koulutukseen osallistumisesta aiheutuvien matkakustannusten perusteella. Neuvonnan kysyntää kuvaavina tekijöinä otetaan huomioon Kuluttajaviraston tilastojen mukaiset asiakasjonot, keskeneräiset työt ja asiakaskäynnit sekä neuvonnan tarvetta kuvaavana tekijänä ulosottovelallisten määrät.

Palvelun tuottajalle maksetaan lisäkorvausta lääninhallituksen tarveharkinnan perusteella. Lisäkorvauksen perusteita ovat lähinnä palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja tarve sekä talous- ja velkaneuvojien matkakustannukset Kuluttajaviraston järjestämään koulutukseen.

5 §
Takaisinperintä

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta kunnalle maksetut korvaukset perii takaisin Kuluttajavirasto lääninhallituksen tekemän päätöksen perusteella. Muulle palvelun tuottajalle maksetut korvaukset perii takaisin lääninhallitus.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2005 maksettavan korvauksen perusteista annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (36/2005).

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Ministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.