69/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista 4 päivänä helmikuuta 1999 annetun opetusministeriön päätöksen (161/1999) 2 §, 4 §:n 1 momentti ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat opetusministeriön asetuksessa 71/2005, seuraavasti:

2 §

Kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta hyötyalan neliömetriä kohden on 1 458 euroa. Muihin kalleusluokkiin kuuluvan toimitilan yksikköhinta saadaan kertomalla kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta toimitilan kalleusluokalla ja jakamalla tulo luvulla 100.

4 §

Tämän asetuksen 2 ja 3 §:n mukaisesti laskettua yksikköhintaa korotetaan varustamisen perusteella seuraavasti:€

a) perusopetus ja lukiokoulutus 137
b) yleinen kirjasto 186

6 §

Edellä 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut yksikköhinnat vastaavat lokakuun 2005 rakennuskustannusindeksin (2000 = 100) pisteluvun 112,1 kustannustasoa.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2006 ja sitä sovelletaan perustamishankkeisiin, joille myönnetään valtionosuutta vuonna 2006. Jos hanke on aloitettu ennen valtionosuuden myöntämistä, hankkeeseen sovelletaan kuitenkin aloitusvuodelle vahvistettuja yksikköhintoja.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Yli-insinööri
Erkki Salmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.