39/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 92/1995:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983), jäljempänä tulvalaki, perusteella korvattavien vahinkojen ja kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kustannusten määristä korvattavia osuuksia siltä osin kuin on kyse muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, kylvämättä jäämisestä, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille vuoden 2005 tulvista aiheutuneista vahingoista.

2 §
Korvausprosentti

Tämän asetuksen nojalla korvattavien kaikkien vahinkokohteiden osalta korvausosuus on 80 prosenttia tulvalain korvausperusteiden mukaisista vahingoista.

3 §
Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen perusteella maksettaviin 1 §:ssä tarkoitettuihin korvauksiin käytetään momentilla 30.50.48 käytettävissä olevasta määrärahasta enintään liitteessä 1 mainitut kuntakohtaiset määrärahat.

4 §
Oman työn korvaaminen

Oman työ korvaamisessa sovelletaan, mitä vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (102/2005) 4 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Liite 1

KUNTAKOHTAISET TULVALAIN KORVAUSPERUSTEIDEN MUKAISET MÄÄRÄRAHAT
Kunta Määräraha (euroa)
Enontekiö 5 500
Hattula*) 6 000
Hausjärvi*) 6 000
Inari 190 000
Juankoski*) 3 500
Kittilä*) 3 600 000
Kolari 3 000
Merijärvi 5 100
Muonio 2 000
Pyhäjoki 7 500
Sievi 3 200
Utsjoki 4 000
Valkeala*) 2 600

*) vahinkokohde Kittilässä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.