36/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1458/2001:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaisia verovuoden 2006 jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Verovuoden 2006 jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2006 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2003 ja 2004 tietojen ja kuntien asukasmäärien perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2006 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.