35/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1370/2004) 4 §:n 7 kohta, 41 §:n 1 momentti, 58 §:n 1 momentti ja liite 1 seuraavasti:

4 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


7) rajatarkastusasemalla liitteessä 1 mainittua, neuvoston direktiivin 97/78/EY 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja komission päätöksen 2001/812/EY mukaista tarkastuspaikkaa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään, tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevaa komission päätöksessä 2001/881/EY mainittua tarkastuspaikkaa;


41 §

Suomessa sijaitsevan muonituselintarvikevaraston pitäjän on 58 §:n mukaisesti ilmoitettava kyseistä varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille tuontierän saapumisesta muonituselintarvikevarastoon. Varastoa valvovan rajaeläinlääkärin on ilmoitettava 40 § 1 momentissa tarkoitetulle rajaeläinlääkärille tuontierän saapumisesta TRACES-viestinä.


58 §

Suomessa sijaitsevan muonituselintarvikevaraston pitäjän on ilmoitettava kyseistä varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille tuontierän saapumisesta varastoon viimeistään välittömästi erän saavuttua. Ilmoitus tehdään lähettämällä tuontierän mukana oleva rajatarkastustodistus telekopiona asianomaiselle rajaeläinlääkärille.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

RAJANYLITYSPAIKAT JA RAJATARKASTUSASEMAT, ASEMIEN AUKIOLOAJAT SEKÄ ASEMILLA TARKASTETTAVAT ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET
Rajanylityspaikkana toimiva tullitoimipaikka Rajatarkastusaseman sijaintikunta Aukioloajat Tarkastettavat elintarvikkeet Tarkastettavat muut tuotteet TRACES-koodi
Helsinki / satama Helsinki 8.00-16.15 ma-pe Kaikki elintarvikkeet Huoneenlämmössä säilytettävät muut tuotteet 14.001.99
Helsinki-Vantaa / lentoasema Vantaa 8.00-16.15 ma-pe Vain pakatut elintarvikkeet Vain pakatut muut tuotteet 14.101.99
Hamina / satama Hamina 8.00-16.15 ma-pe Vain pakatut elintarvikkeet Vain pakatut muut tuotteet 14.205.99
Vaalimaa / maantie Virolahti 8.00-16.15 ma-pe Kaikki elintarvikkeet Kaikki muut tuotteet 14.105.99

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.