Säädökset alkuperäisinä: 2005

150/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
149/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
148/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
147/2005
Työministeriön työjärjestys
146/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
145/2005
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
144/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annettujen kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten kumoamisesta
143/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
142/2005
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
141/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
140/2005
Valtioneuvoston asetus viljan- ja nurmisiementen kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta
139/2005
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
138/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
137/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
136/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2004 muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
135/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavan määrärahan kohdentamisesta ja määrärahan käyttämiseen liittyvien selvitysten antamisesta
134/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
133/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
132/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
131/2005
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
130/2005
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
129/2005
Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta
128/2005
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
127/2005
Laki kuolleeksi julistamisesta
126/2005
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
125/2005
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
124/2005
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
123/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta
122/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
121/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 20 §:n muuttamisesta
120/2005
Valtioneuvoston asetus merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
119/2005
Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
118/2005
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
117/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä makeutusaineista
116/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä
115/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
114/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisista enimmäistuloista
113/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan kalastuksen keskeyttämisestä
112/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
111/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta
110/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä
109/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
108/2005
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen 6 a §:n kumoamisesta
107/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
106/2005
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 kiinteistöveron eräpäivistä
105/2005
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2004
104/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
103/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta
102/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
101/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 3 muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.