Säädökset alkuperäisinä: 2005

200/2005
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
199/2005
Valtioneuvoston asetus investointituen myöntämisestä korotettuna nuorille viljelijöille eräissä tapauksissa
198/2005
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
197/2005
Veripalvelulaki
196/2005
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
195/2005
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
194/2005
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
193/2005
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta
192/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
191/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljypellavan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
190/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoherneen kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
189/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
188/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
187/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
186/2005
Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
185/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2005–2007
184/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä
183/2005
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
182/2005
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista
181/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
180/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä
179/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden kielitutkinnon perusteista ja järjestämisestä
178/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperunan tuottajalle vuodelta 2004 suoritettavan maksun (tasaustuen) sekä vuoden 2004 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
177/2005
Oikeusministeriön työjärjestys
176/2005
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
175/2005
Laki Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
174/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2005
173/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005
172/2005
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 26 c ja 26 d §:n muuttamisesta
171/2005
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
170/2005
Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
169/2005
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
168/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
167/2005
Laki kuntajakolain muuttamisesta
166/2005
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisten eläinsuojelujärjestöjen valtionavustuksista
165/2005
Laki sairausvakuutuslain 14 luvun 2 §:n muuttamisesta
164/2005
Laki työaikalain 23 §:n muuttamisesta
163/2005
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
162/2005
Vuosilomalaki
161/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
160/2005
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
159/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
158/2005
Laki tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
157/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merialueen luonnonkalojen käytöstä viljeltyjen kalojen rehuna
156/2005
Tasavallan presidentin asetus tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen voimaansaattamisesta ja puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
155/2005
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
154/2005
Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta
153/2005
Laki postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta
152/2005
Laki Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
151/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioiden rehualan ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.