Säädökset alkuperäisinä: 2005

600/2005
Laki metsästyslain 88 §:n muuttamisesta
599/2005
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta
598/2005
Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta
597/2005
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
596/2005
Laki kansalaisuuslain 48 §:n muuttamisesta
595/2005
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
594/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
593/2005
Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta
592/2005
Laki muinaismuistolain muuttamisesta
591/2005
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
590/2005
Laki kalastuslain 96 ja 101 §:n muuttamisesta
589/2005
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
588/2005
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 11 ja 17 §:n muuttamisesta
587/2005
Laki tieliikennelain muuttamisesta
586/2005
Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n ja 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta
585/2005
Laki rikoslain muuttamisesta
584/2005
Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta
583/2005
Laki poliisilain 10 a ja 21 §:n muuttamisesta
582/2005
Laki järjestyslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
581/2005
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
580/2005
Laki passilain 11 §:n muuttamisesta
579/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa
578/2005
Rajavartiolaki
577/2005
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta
576/2005
Tasavallan presidentin asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
575/2005
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
574/2005
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
573/2005
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
572/2005
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 a ja 1 b §:n muuttamisesta
571/2005
Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun 9 §:n muuttamisesta
570/2005
Laki vakuutusedustuksesta
569/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
568/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista
567/2005
Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
566/2005
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
565/2005
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
564/2005
Laki tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
563/2005
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa
562/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
561/2005
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 29 §:n muuttamisesta
560/2005
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen muuttamisesta
559/2005
Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta
558/2005
Laki tuloverolain 48 §:n muuttamisesta
557/2005
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta
556/2005
Laki yliopistolain muuttamisesta
555/2005
Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
554/2005
Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
553/2005
Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
552/2005
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
551/2005
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.