Säädökset alkuperäisinä: 2005

700/2005
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a ja 8 §:n muuttamisesta
699/2005
Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
698/2005
Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta
697/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta
696/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000―2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2005
695/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
694/2005
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2004 ennakonpalautusten maksamisesta
693/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 19 §:n muuttamisesta
692/2005
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
691/2005
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
690/2005
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 20 ja 24 a §:n muuttamisesta
689/2005
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
688/2005
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
687/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
686/2005
Valtioneuvoston asetus tapaturmalautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
685/2005
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen 18 §:n kumoamisesta
684/2005
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 21 §:n kumoamisesta
683/2005
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
682/2005
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
681/2005
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
680/2005
Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta
679/2005
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta
678/2005
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
677/2005
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta
676/2005
Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
675/2005
Tasavallan presidentin asetus Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
674/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
673/2005
Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta
672/2005
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä
671/2005
Laki pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n muuttamisesta
670/2005
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
669/2005
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta
668/2005
Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta
667/2005
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 ja 11 luvun muuttamisesta
666/2005
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
665/2005
Laki korkeimmasta oikeudesta
664/2005
Laki oikeudenkäymiskaaren 20 luvun muuttamisesta
663/2005
Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa
662/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten
661/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2004/2005 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen maksatuksesta
660/2005
Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista
659/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä eläimen kiinniottamisessa, säilyttämisessä ja lopettamisessa
658/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menettelystä haltuun otetun omaisuuden säilyttämisessä
657/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta epäillystä rikoksesta ja käynnistämästään rikostorjuntatoimenpiteestä
656/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä
655/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä
654/2005
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta
653/2005
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta
652/2005
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä
651/2005
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.