Säädökset alkuperäisinä: 2005

750/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
749/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
748/2005
Valtioneuvoston asetus huviveneiden ja vesiskoottereiden turvallisuudesta ja melupäästöistä sekä huviveneisiin ja vesiskoottereihin asennettavien moottoreiden melu- ja pakokaasupäästöistä
747/2005
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta
746/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön asetuksen muuttamisesta
745/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
744/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
743/2005
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
742/2005
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
741/2005
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin 10 kohdan kumoamisesta
740/2005
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2004 verotuksen päättymisestä
739/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2005
738/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2005 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
737/2005
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
736/2005
Valtioneuvoston asetus sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
735/2005
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
734/2005
Valtioneuvoston asetus öljytuotteiden varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta
733/2005
Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
732/2005
Laki vesilain muuttamisesta
731/2005
Laki maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta
730/2005
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta
729/2005
Laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta
728/2005
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
727/2005
Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta
726/2005
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
725/2005
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
724/2005
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta
723/2005
Laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta
722/2005
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
721/2005
Laki kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta
720/2005
Laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta
719/2005
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
718/2005
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta
717/2005
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
716/2005
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
715/2005
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
714/2005
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
713/2005
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
712/2005
Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
711/2005
Laki ilmailulain 91 §:n muuttamisesta
710/2005
Laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta
709/2005
Laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
708/2005
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
707/2005
Laki torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta
706/2005
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
705/2005
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
704/2005
Laki maksuvapautuslain muuttamisesta
703/2005
Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta
702/2005
Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta
701/2005
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.