Säädökset alkuperäisinä: 2005

1250/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
1249/2005
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta
1248/2005
Valtioneuvoston asetus Ilmailuhallinnosta
1247/2005
Laki Ilmailuhallinnosta
1246/2005
Valtioneuvoston asetus Ilmailulaitoksesta
1245/2005
Laki Ilmailulaitoksesta
1244/2005
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1243/2005
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta
1242/2005
Ilmailulaki
1241/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1240/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavasta määrärahasta
1239/2005
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
1238/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1237/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1236/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n muuttamisesta
1235/2005
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1234/2005
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1233/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
1232/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten
1231/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten
1230/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1229/2005
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1228/2005
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
1227/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1226/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1225/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1224/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1223/2005
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1222/2005
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1221/2005
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1220/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1219/2005
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1218/2005
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1217/2005
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1216/2005
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1215/2005
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1214/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksen tahattomien valassaaliiden tarkkailusta
1213/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1212/2005
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta
1211/2005
Laki aravalain 15 b ja 15 e §:n muuttamisesta
1210/2005
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1209/2005
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrästä
1208/2005
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta
1207/2005
Valtioneuvoston asetus Valtiokonttorin ja toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaisen välisestä yhteistyöstä rikosvahinkojen korvaamisessa
1206/2005
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1205/2005
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1204/2005
Rikosvahinkolaki
1203/2005
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 1 ja 2 a §:n muuttamisesta
1202/2005
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1201/2005
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.