1287/2005

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMa kasvilajikkeiden lajiluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 86/05 22.12.2005 11.1.2006

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Neuvoston direktiivi 2002/53/EY (32002L0053); EUVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 1
Neuvoston direktiivi 2002/55/EY (32002L0055); EUVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 33
Komission direktiivi 2003/90/EY (32003L0090); EUVL N:o L 254, 8.10.2003, s. 7
Komission direktiivi 2003/91/EY (32003L0091); EUVL N:o L 254, 8.10.2003, s.11

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.