1280/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 974/2001, nojalla:

1 §

Tällä asetuksella tarkistetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus rahanarvon muutosta vastaavasti.

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä hallinto-oikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

Tuomioistuin euroa
korkein oikeus
― rikosasia 102
― muu asia 204
korkein hallinto-oikeus 204
hovioikeus
― rikosasia 82
― muu asia 164
hallinto-oikeus 82
käräjäoikeus
― rikosasia ja ulosottolain mukainen muutoksenhakuasia 72
― maaoikeusasia ja riita-asia, jonka käsittely päättyy
― kirjallisessa valmistelussa 72
― suullisessa valmistelussa 102
― yhden tuomarin kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 133
― täysilukuisessa kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 164
markkinaoikeus 204
työtuomioistuin 204
2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut asianomaisessa tuomioistuimessa vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään oikeudenkäyntimaksu sen suuruisena kuin se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleessa säännöksessä.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.