1278/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeriön asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä edellinen on laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §

Suomen elokuva-arkiston maksuttomia suoritteita ovat vain vähäisiä kustannuksia aiheuttavat:

1) lakisääteisten ja vapaaehtoisten talletusten luovutus tallettajan omaan käyttöön; sekä

2) kansainväliseen kulttuurivaihtoon liittyvä palvelutoiminta.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Suomen elokuva-arkisto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tieto-, kuva- ja lainauspalvelut;

2) huolinta;

3) elokuvien käyttö- ja esitysoikeuksien myynti;

4) esitystoiminta;

5) tilojen ja laitteiden käyttö;

6) elokuvateattereiden käyttö;

7) koulutus ja konsultointi;

8) filmi- ja videokatselu;

9) arkistopelasteen käyttö; sekä

10) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Suomen elokuva-arkisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §

Suomen elokuva-arkiston kirjasto- ja tietopalveluiden maksullisuuteen ja maksuperusteisiin sovelletaan kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista annettua opetusministeriön päätöstä (82/1993).

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Sari Korpimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.