1275/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsähallituksen erätarkastajan virkamerkistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, joka on tehty Metsähallituksen erävalvonnasta 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1157/2005) 20 §:n 2 momentin nojalla, säädetään:

1 §
Virkamerkin tietosisältö

Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain (1157/2005) 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun erätarkastajan virkamerkin etupuolella ovat liitteenä olevan mallin mukaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi seuraavat tiedot:

1) virkamerkin haltijan asema (erätarkastaja);

2) se, että kysymyksessä on virkamerkki;

3) virkamerkin haltijan nimi ja valokuva;

4) virkamerkin haltijan virkanimi ja työnantaja (Metsähallitus);

5) virkamerkin numero ja voimassaoloaika.

Virkamerkin kääntöpuolella on liitteenä olevan mallin mukaisesti teksti "Suomi/ Finland" ja Metsähallituksen tunnuskuva. Lisäksi siellä on viittaus erätarkastajan toimivaltuuksien perusteena olevaan Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin.

2 §
Virkamerkin tekninen osa

Virkamerkissä on tekninen osa, johon on tallennettu merkinhaltijan tiedot ja varmenteet sähköistä asiointia varten.

3 §
Virkamerkin laatu ja koko

Virkamerkki on muovinen ja kooltaan 8,5 cm x 5,4 cm.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Matti Setälä

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.