1224/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (1351/2002) 4 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentin 2 kohta seuraavasti:

4 §
Työvoimatoimiston ja työvoimatoimikunnan tehtävänjako

Työvoimatoimisto antaa sitovan lausunnon Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle:


2) työttömyysturvalain 7 luvun 3―5 ja 7 §:ssä, 8 luvun 1 §:ssä, 2 §:n 1 ja 2 momentissa ja 4 §:ssä sekä 9 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista työmarkkinatuen työvoimapoliittisista edellytyksistä.

Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle:


2) työttömyysturvalain 8 luvun 2 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 3, 4 a ja 5―7 §:ssä tarkoitetuista työmarkkinatuen työvoimapoliittisista edellytyksistä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.