1223/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (1347/2002) 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 8 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Työllistämistuen hakeminen

Työllistämistukea koskeva hakemus tehdään työvoimatoimistolle. Palkkatukea hakee työnantaja. Tukihakemukseen on liitettävä asianomaisen koulutustarkastajan lausunto, jos palkkatukea haetaan oppisopimuksen perusteella.

7 §
Työllistämistuen myöntäminen

Palkkatuen myöntää työvoimatoimisto, jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat, tai työvoimatoimisto, johon työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneitä tuella on tarkoitus palkata.


8 §
Useaa vuotta tai useaa työnantajaa koskevat päätökset

Jos palkkatukea maksetaan saman työntekijän työllistämiseksi useammalle työnantajalle samanaikaisesti, työajan tulee olla yhteensä vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Korkein korotettu palkkatuki voidaan kuitenkin maksaa, vaikka työaika palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona on lyhyempi kuin 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.