1196/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) liitteen 1 kohta 0 ja 28 sekä liitteen 2 kohta 28, sellaisina kuin niistä ovat liitteen 1 kohta 28 ja liitteen 2 kohta 28 asetuksessa 56/2004, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2006.

Komission direktiivi 2005/30/EY (32005L0030); EYVL N:o L 106, 27.4.2005, s. 17

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.