1194/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta 5 päivänä marraskuuta 1993 annetun asetuksen (940/1993) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentti ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 2 ja 3 momentti ja 12 §:n 2 momentti asetuksessa 41/2002, seuraavasti:

2 §

Tutkimuskeskuksen toimintaorganisaatio muodostuu pääjohtajasta, ylijohtajasta, hallintojohtajasta, tieteellisestä johtajasta ja toimialajohtajista koostuvasta johtoryhmästä sekä organisaatioyksiköistä.

3 §

Tutkimuskeskuksessa on pääjohtaja, ylijohtaja, hallintojohtaja, tieteellinen johtaja, toimialajohtajia, tutkimusjohtajia, teknologiajohtajia ja tutkimusprofessoreita sekä muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Pääjohtajalla, ylijohtajalla, tieteellisellä johtajalla, tieteellisen toimialan toimialajohtajalla, tutkimusjohtajalla ja teknologiajohtajalla on professorin arvonimi.


11 §

Lisäksi virkaan vaaditaan pääjohtajalta, ylijohtajalta, hallintojohtajalta, tieteelliseltä johtajalta, toimialajohtajalta, tutkimusjohtajalta, teknologiajohtajalta ja tutkimusprofessorilta ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa. Pääjohtajan virkaan vaaditaan lisäksi hyvää perehtyneisyyttä teknisen alan tutkimukseen ja johtamiskokemusta.

Arvioitaessa pääjohtajan, ylijohtajan, tieteellisen johtajan, tieteellisen toimialan toimialajohtajan, tutkimusjohtajan, teknologiajohtajan ja tutkimusprofessorin viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää taitoa ja kykyä otetaan huomioon ansioituminen tutkimustyössä ja sen johtamisessa sekä käytännön perehtyminen viran edustamaan alaan.

12 §

Ylijohtajan, hallintojohtajan, tieteellisen johtajan, toimialajohtajan, tutkimusjohtajan, teknologiajohtajan ja tutkimusprofessorin nimittää tutkimuskeskuksen hallitus pääjohtajan esityksestä.

15 §

Pääjohtajan sijaisena toimivat hallituksen määräämät johtoryhmän jäsenet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Erityisasiantuntija
Tuija Ypyä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.