1156/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Laki eräiden metsätalouden puhtaaseen tuloon liittyvien säännösten kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan:

1) 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 1 §:n 4 momentti, 7 §:n 4 kohta, 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 11 a, 12―14, 14 a, 15 b ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 4 momentti, 7 §:n 4 kohta ja 12 § laissa 1541/1992, 11 ja 20 § laissa 718/1990 ja mainitussa laissa 1541/1992, 11 a § laissa 335/2005, 13 § laeissa 899/2001 ja 869/2003 ja mainituissa laeissa 718/1990 ja 1541/1992, 14 § osaksi laissa 131/1987, 14 a § mainituissa laeissa 718/1990 ja 1541/1992 ja laissa 726/1998 sekä 15 b § mainituissa laeissa 718/1990, 1541/1992 ja 726/1998;

2) verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 15 §:n 3 momentti ja 96 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin niistä on 15 §:n 3 momentti laissa 565/2004;

3) verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1346/1999) 6 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1154/2005; sekä

4) 24 päivänä elokuuta 1990 annetun maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta annetun lain (718/1990) voimaantulosäännöksen 3―6 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

HE 212/2005
VaVM 43/2005
EV 215/2005

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.