1139/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään 6 päivänä marraskuuta 1970 annettujen valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 19 §:n 3 momentin ja kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 20 §:n 4 momentin sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (968/1974) 13 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laeissa 491 ja 492/1986 sekä 1001/1987:

1 §

Valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentissa, kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentissa säädetyt, valtioneuvoston asetuksella (1069/2002) 11 päivänä joulukuuta 2002 tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 14 300 ja 57 euroksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Hallitusneuvos
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.