1129/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Laki verontilityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annettuun verontilityslakiin (532/1998) siitä lailla 724/2004 kumotun 10 §:n tilalle uusi 10 § seuraavasti:

10 §
Valtion maksuunpano-osuudesta tehtävä vähennys

Valtion maksuunpano-osuudesta vähennetään tuloverolain (1535/1992) 125 §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollisen hyväksi luettu määrä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa.

HE 117/2005
VaVM 34/2005
EV 174/2005

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.