Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1106/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan yksityisestä terveydenhuollosta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (744/1990) 2 ja 5 § sekä 6 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 § osaksi muutettuna asetuksella 857/1994 ja

muutetaan 1 ja 4 §, seuraavasti:

1 §

Yksityisten palvelunantajien rekisteriin merkitään sen lisäksi, mitä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 a §:n 2 ja 3 momentissa säädetään:

1) tieto annettavista terveydenhuollon palveluista ja niiden laajuudesta siitä riippumatta, annetaanko palvelu terveyden- ja sairaanhoidon toimintayksikössä, toimipaikassa, potilaan kotona tai muualla; ja

2) tieto terveydenhuollon palvelujen antamisen keskeytymisestä.

4 §

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetussa palvelujen tuottajan aloitusilmoituksessa on oltava selvitys palvelujen aloittamispäivämäärästä.

Toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

1) terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai vastaavan hammaslääkärin allekirjoittama tilojen ja laitteiden tarkastusta koskeva tarkastuskertomus; ja

2) korjattu toimintasuunnitelma, jos hakemuksen yhteydessä jätettyyn toimintasuunnitelmaan on tehty muutoksia.

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tarkastuskertomusta ei kuitenkaan tarvitse esittää silloin, kun palveluja annetaan toisen terveydenhuollon toimintayksikön tai toimipaikan tiloissa taikka muualla kuin toimintayksikössä tai toimipaikassa, ja annettavat palvelut eivät ole palvelun tuottajan esittämän selvityksen mukaan riippuvaisia erityisestä laitteesta.

Aloitusilmoituksen varmentaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.