1049/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 9 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1000/2005) 2 §:n nojalla:

1 §

Sen estämättä, mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään, vuodelle 2006 maksettavan päivärahan määrästä vähennetään työntekijämaksuja vastaavana osuutena 4,88 prosenttia, ei kuitenkaan työnantajalle korvausta suoritettaessa.

2 §

Siltä osin kuin päiväraha perustuu yrittäjätyötuloihin ei 1 §:ssä tarkoitettua vähennystä kuitenkaan tehdä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.