1047/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 9 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1000/2005) 2 §:n nojalla:

1 §

Sairausvakuutuslain (1224/2004) 11 luvun 3 §:ssä tarkoitetuista verotuksessa todetuista tai 11 luvun 4 §:n mukaisesti selvitetyistä työ- ja virkasuhteessa saaduista työtuloista vähennetään 4,88 prosenttia.

Mitä 1 momentissa säädetään vähennyksen tekemisestä sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan perusteena käytettävistä työtuloista, sovelletaan vastaavasti Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 32 §:n mukaan määrätyn kuntoutusrahan perusteena käytettäviin työtuloihin.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.