1035/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Organisaatio

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus on oikeusministeriön tulosohjauksessa.

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tarkemmasta organisaatiosta säädetään keskuksen työjärjestyksessä.

2 §
Tehtävät

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus tuottaa ministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille tietotekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tuotanto-, hankinta- ja tukipalveluja, jotka tukevat toimintaprosesseja ja niiden kehittämistä. Tietotekniikkakeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palveluntuottajilta siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu.

3 §
Henkilöstö

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen päällikkönä on johtaja. Tietotekniikkakeskuksessa on hallintopäällikkö.

Lisäksi oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

4 §
Työjärjestys

Työskentelyn järjestämisestä oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

5 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää tietotekniikkakeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

6 §
Johtoryhmä

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa on johtoryhmä, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään työjärjestyksessä.

7 §
Ratkaisuvalta

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa päätettävät asiat ratkaisee johtaja, hallintopäällikkö tai muu virkamies, siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

8 §
Sijaisuudet

Tietotekniikkakeskuksen johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii hallintopäällikkö.

Muista sijaisuuksista määrätään työjärjestyksessä.

9 §
Virkavapauden myöntäminen

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden johtajalle myöntää oikeusministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muissa tapauksissa määrätään työjärjestyksessä.

10 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Johtajan sekä hallintopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

11 §
Virkamiesten nimittäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Johtajan ja hallintopäällikön nimittää oikeusministeriö. Hallintopäällikkö nimitetään tietotekniikkakeskuksen esityksestä.

Johtaja nimittää muut virkamiehet ja ottaa muun henkilöstön.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallintojohtaja
Olli Muttilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.