1023/2005

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1105/2000) liite 2:n 4 kohta sellaisena kuin se on asetuksessa 223/2005, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2005 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2005 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

LIITE 2

VAKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET

4. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskevat kertoimet

1i2005 = 0,0240 (kaava (2a))
2i2005 = 0,0000 (kaava (2a))
3i2005 = 0,0020 (kaava (2a))

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.