947/2005

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1136/1996) 2 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 momentti laissa 1100/1999, sekä

muutetaan lain nimike, 1 § ja 2 §:n otsikko,

sellaisina kuin niistä ovat lain nimike laissa 1120/1997 ja 1 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

Laki

Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä

1 §
Toimiala ja tehtävät

Suomen Vientiluotto Oy:n, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on edistää ja kehittää Suomesta tapahtuvan viennin sekä alustoimitusten rahoitusta.

Yhtiön tehtävänä on:

1) hallinnoida julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvää korontasausjärjestelmää; ja

2) myöntää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) määrittelemin vientiluottokonsensusehdoin julkisesti tuettuja vienti- ja alusluottoja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa yhtiölle myös muita viennin ja alusrahoituksen erityisrahoitustehtäviä.

2 §
Tietojen luovuttaminen


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetusta yhtiöstä 9 päivänä joulukuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus (1104/2004).

HE 123/2005
TaVM 16/2005
EV 137/2005

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.