913/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 7 §:n 3 momentti, 16 § ja 20 §:n 2 momentti, sekä

muutetaan 6 §:n 3 momentti sekä asetuksen liitteet 2, 3(a), 4 ja 5 seuraavasti:

6 §
Luonnonsuojelualueiden hankinta

Lisäksi Metsähallitus päättää Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaisesti alueiden hankkimisesta luonnonsuojelutarkoituksiin ympäristöministeriön ohjauksen mukaisesti. Nämä alueet ovat Metsähallituksen hallinnassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kasvilajien rauhoitusta koskevista poikkeuksista 9 päivänä syyskuuta 1999 annettu ympäristöministeriön päätös (893/1999).

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos
Hannu Karjalainen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.