909/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnalla sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien osalta 3 päivänä kesäkuuta 2005 annettu komission direktiivi 2005/37/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2005.

Kommission direktiivi 2005/37/EY (32005L0037); EYVL N:o L 141; 4.6.2005, s. 10

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.