893/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetussa laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetussa laissa tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä 18 päivänä syyskuuta 2003 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (826/2003) 1 § seuraavasti:

1 §
Vastuuvelkaan rinnastettavat erät

Työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetussa laissa (255/2003) tarkoitetun työeläkevakuutusyhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) on lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n 3 momentin mukaisen vastuuvelan lisäksi katettava velka työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n mukaiseen eläkelaitosten keskinäiseen kustannustenjakoon ja velka yrittäjien eläkelain (468/1969) 10 §:n mukaiseen eläkelaitosten keskinäiseen kustannustenjakoon sekä vakuutusmaksuista johtuvat velat.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2005.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.